Kiermes


Wéi déi meeschten vun den lëtzebuergeschen Fester huet och d´Kiermes een reliéisen Hannergrond. Den Ursprong geet meeschtens op deen Dag zréck wou d´Kierch aus dem Duerf ageweit gouf.
Am Laf vun der Zäit huet d´Kiermes säin reliéisen Charakter verluer an huet sech zu engem Traditounsfest entwéckelt.

Geschicht


An der éischter Halschent vum 20ten Jorhonnert, war d´Kiermes nach een grousst Fest wou d´Leit sech schon Deeg am viraus drop preparéiert hunn. Um Plang stoung d´Kiermesbotz, d´invitéieren vun der Famill an Frënn an d´preparéieren vum Kiermeskascht.
D´Fraen hunn d´Geleeënheet genotzt vir an d´Stad ze fueren an do nei Kleeder an Stëfter ze kafen.
D´Iessen op der Kiermes war keng kléng Affaire. Verschidden Bauren hunn extra fir d´Kiermes een Schwäin geschluecht. D´Fra vum Haus war stolz drop een räichen Kiermeskascht ze zerwéieren.
Um Menü stoung ënner anerem Träipen, Paté, Koteletten, Brot, Kiermeszopp, Kiermesham an Kiermeskuch. Den Dësch gouf mat dem beschten Parzeläin gedeckt an schéin dekoréiert.

Moies sinn d´Invitéen aus dem ganzen Land ugereest vir pénktlech um Dësch ze setzen. D´Iessen huet sech bis an den spéiden Nomëtten gezunn. Nom Iessen ass et dunn mat den Kanner op d´Kiermes gaang.
D´Kanner waren faszinéiert vun den Karusseller, den Séissegkeeten an den Schéissbuden an si wollten am léifsten alles ausprobéieren, mä dat huet den kléngen Budget deen si zur Verfügung haten net erlaabt.

D´Kiermes ass Méindes an Dënschdes weider gaang. D´Kanner missten net an d´Schoul goen an een Deel vun den Invitéieren sinn bis Méindes bliwwen.

Den Hämmelsmarsch


D´Schueberfouer ass den Ursprung vum Hämmelsmarsch. Do gouf et beim Präisschéissen Hämmelen ze gewannen an d'Budenbesëtzer wollten fir hir Schéissbude Reklamm maachen andeems se de Leit an der Stad hir schéin Hämmelen déi et ze gewannen gouf, weise gaange sinn.
Dat ass esou gutt ukomm, datt no an no duerch d'ganz Land d'Kiermes mat engem Hämmelsmarsch agelaut gouf, obschonns et keen Hammel méi ze gewanne gouf.

Eng Grupp vun Museker, begleet vun Schof, maachen den Tour duerch Duerf. Si bleiwen beim Buergermeeschter, bei den Schäffen an bei aner Perséinlechkeeten aus dem Duerf stoen wou si een Patt zum beschten kréien. Et ass net schwéier sech auszemolen dass zum Schluss vum Tour d´Schof déi sinn déi am beschten drop sinn.


1. Stroph
'T as Kiirmesdag an eng Gei jéngt muerges an der Gaass,
'T jäitzt eng Clarnett an 't brommt eng schaddreg Baass,
An d'Hämmel gin derbei mat Bänn a Flettschen un,
Blénkeg zënne Plettlen an der Rei sin hannendrun,
Sin hannendrun;
An d'Kanner loossen hire Kaffi ston
Fir deene schéinen Hämmel nozegon
Wou d'Musek as, déi spillt sou lëschteg d'Gaassen an,
Fir bei all grouss Hären an der Stad hir Ronn ze man,
Hir Ronn ze man.
2. Stroph
D'Leit si gebotzt an si hun hir schéinste Kleeder un,
D'Kamäiner dämpen, d'Kächen, déi sinn drun,
d'Pan an der Fuesend, déi ass nët esou geplot,
Well et ass haut nët genoch mat engem Hämmelsbrot,
A mat Zalot.
An aus der Friemd sinn d'Lëtzebuurger do,
Op d'Kiirmes kommen si vu wäit an no,
'T as aus der Heemecht keen, a wir en iwer d'Mier,
Op de Schuebersonndeg, 't ass gewëss, dann denkt ën hier,
Dann denkt ën hier.
3. Stroph
Hun d'Hämmel dann d'Musikanten d'Neipuert ausgeleet,
Mam Fouermeeschter voll Gléckséilegkeet,
Da sëtzen d'Leit um Dësch mat hire Kirmesgescht,
d'Tell're klënken, jiddereen, deen deet sei meescht, sei bescht,
Sei meescht, sei bescht.
D'Gemitlechkeet, déi schenkt en d'Glieser aan,
An d'Lëschtegkeet, déi blénkt aus allen Aan,
De Quetschekoch, dee schmaacht ewéi de beschte Bond,
D'Fra vum Haus as frou, well alle Mënsch e gutt huet fond,
E gutt huet fond.
4. Stroph
An d'Schuebermëss, déi ass dann an hirem volle Glanz;
D'Trompett an d'Gei déi ruffe bei den Danz;
Grouss Schëlter op de Lietsche gi wëll Déieren un,
Wouvun as s'am ofsten nët en Hoor dobannen hun,
Dobannen hun.
Hei weisen si e Riis, dee Sable frësst,
An do e schwaarze Mann, deen Tubak ësst;
All Wonner vun der Welt, déi ka mer hei gesin,
Nëmmen nët e Mensch, deen iech fir näischt géif eppes gin,
Géif eppes gin.

Scroll to top